1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner busstrafikavtal värt omkring 320...

Nobina vinner busstrafikavtal värt omkring 320 MSEK

Nobina får utökat förtroende av Västtrafik att bedriva regiontrafik i Kungsbacka. Det nya avtalet startar den 17 juni 2018 och sträcker sig över tio år. Det totala värdet beräknas till ca 320 miljoner SEK över löptiden.

Västtrafiks beslut betyder att Nobina utökar sin verksamhet i Västra Götaland.

- Vi är glada att Västtrafik ger oss utökat förtroende och att vi får starta ytterligare trafik i Kungsbacka. Vi ser fram emot att tillsammans med Västtrafik välkomna fler och nöjdare kunder till kollektivtrafiken, säger Pär Jansson, operativ chef för Nobina Sverige.

Det nya avtalet omfattar 15 nya bussar som präglas av tydliga miljömål där samtliga fordon ska drivas med förnyelsebart bränsle.

Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 26 juni 2017.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 2017, kl. 12:30.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024