1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner upphandling i Finland för närmare...

Nobina vinner upphandling i Finland för närmare 570 miljoner SEK

Nobina får förnyat förtroende av Helsingforsregionens trafik, HRT att utveckla och driva busstrafiken i huvudstadsregionen. Det totala värdet av kontrakten beräknas till 570 miljoner SEK över avtalstiden som är 7 kontra 1 år, med möjlighet till 3 respektive 1 års förlängning. Trafiken är planerad att starta i augusti 2018 och omfattar 29 bussar som under 2019 kompletteras med ytterligare 13. Samtidigt meddelar HRT att Nobina tilldelas en miljöpremie för sin omställning till biodiesel. 

Genom omställningen från fossil diesel till biodiesel har HRT beslutat att tilldela Nobina en miljöbonus på 5 miljoner SEK. En satsning som kommer minska utsläppen av koldioxid med närmare 80 procent samtidigt som partikel- och kväveoxidutsläppen reduceras med 30 kontra 10 procent jämfört fossil diesel. Miljöbonusen är en del av HRT:s miljöprogram för att minska kollektivtrafikens utsläpp och därmed bidra till en förbättrad luftkvalitet.

- Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Helsingforsregionens trafik. Att få fortsätta att utveckla trafiken men också bidra till en bättre miljö och luftkvalitet i linje med HRT:s mål, säger Tom Ward, VD Nobina Finland

De nya bussarna kommer vara utrustade med USB-laddare för resenärerna och kommer nå högsta miljöklass, Euro 6.

HRT har ett mål att minska kollektivtrafikens utsläpp och bidra till en förbättrad luftkvalitet. Målet är att minska utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partikelutsläpp med 90 procent från år 2010 till 2025. För att uppfylla målet måste ny fordonsteknologi, bättre bränsle och el-lösningar utnyttjas. Åtgärder som upphandlas i miljöbonus inriktas på att minska de luftkvalitetproblem som upplevs i huvudstadsregionen.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 26 december 2017.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december, 2017, kl. 14:30.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024