1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobinas bussflotta med förnybara drivmedel uppe i...

Nobinas bussflotta med förnybara drivmedel uppe i 72%

Under våren och sommaren tar Nobina emot 138 nya bussar med anledning av de trafikavtal som startar under 2017. Bussarna börjar successivt gå i trafik från april till augusti 2017. Därmed ökar andelen av Nobinas bussflotta som kör med förnybara drivmedel från 55 procent till över 72 procent per den sista augusti. I Sverige, där merparten bussar körs, ökar andelen till över 85 procent.

Samtliga 138 fordon kommer att köras på förnybara drivmedel, och levereras av Mercedes-Benz, MAN och Solaris.

”Våra uppdragsgivare ställer allt högre krav på förnybara drivmedel, vilket är en positiv utveckling för alla. Det betyder att varje ny buss vi beställer tar oss mot ett mer miljövänligt och hållbart samhälle”, säger Annika Kolmert, Strategi- och hållbarhetsdirektör för Nobina.

Huvuddelen av bussarna har även utökad ombordinformation i form av ”infotainment”-skärmar och USB-ladduttag för mobiltelefoner och surfplattor. De nya bussarna ingår, som tidigare kommunicerats, i några av årets aktuella trafikstarter för bland annat trafik i Malmö, Borås och Oslo.

Nobinas val av bussar görs baserat på uppdragsgivarnas busspecifikationer och utvärdering av bussens livscykelkostnad, det vill säga totala kostnader över livslängden som inkluderar bussens inköpspris, drivmedelsförbrukning, underhållskostnad och finansieringskostnad.

”När vi beställer bussar räcker det oftast inte att en bussleverantör har det lägsta priset för att svara upp mot de höga krav våra uppdragsgivare och vi själva ställer för att kunna leverera högkvalitativ kollektivtrafik. Klimatpåverkan tillsammans med bussens totala kostnader över livslängden är tungt vägande kriterier”, säger Anna Jonasson, Direktör för Operativt stöd på Nobina.  

Nobina är det marknadsledande kollektivtrafikföretaget i Norden, vilket bland annat innebär att Nobina är den största beställaren av bussar. Av Nobinas flotta på cirka 3 600 bussar körs 55 procent på förnybara drivmedel (per Q2 2016/17). Med de nya bussarna som beställts och äldre bussar som tas ur drift, ökar andelen av Nobinas bussflotta som kör med förnybara drivmedel till över 72 procent per den sista augusti. I Sverige, där merparten av bussarna körs, stiger andelen bussar som körs på förnybara drivmedel till över 85 procent från 75 procent.
Den sammantagna andelen förnybara drivmedel i upphandlad kollektivtrafik i Sverige ökade till 76,5 procent 2016, enligt en rapport som publicerades på tisdagen av Sveriges Bussföretag. Enligt rapporten sker över hälften av alla resor i den regionala svenska kollektivtrafiken med buss.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, 073-355 06 16

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 8 miljarder SEK (2015/16) och har cirka 10 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024