1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Region Skåne och Malmö stad säger ja till elbussar

Region Skåne och Malmö stad säger ja till elbussar

Under gårdagen fattades de sista politiska besluten om helhetslösningar för konvertering till elbussar på linje 3 och linje 7 i Malmö. Besluten ger förutsättningar för Skånetrafiken och Nobina att komma överens om övergången till elbussar.

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne uppskattar de årliga kostnaderna för de båda busslinjerna till ca 90 miljoner kronor. Trafikstarten är planerad till hösten 2018 och omfattar totalt 32 elbussar.

I Malmö drivs ett flertal strategier för att möta högt ställda mål om en fossilbränslefri kollektivtrafik 2020. Genom att prioritera resurseffektiv och grön eldrift med buss minskar avgas- och bullernivåer och kan därmed bidra till att öka kollektivtrafikens och bussens konkurrenskraft samtidigt som man bidrar till en bättre kundupplevelse och stadsmiljö. 

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april, 2017, kl. 15.00.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024