1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. SL och Nobina utvecklar trafiken i Norrtälje och...

SL och Nobina utvecklar trafiken i Norrtälje och satsar på elbussar

Under tisdagens Trafiknämnd fattades de formella politiska besluten för en satsning på elbussar i Norrtälje. Genom beslutet möjliggörs bland annat en helhetslösning för att elektrifiera stadstrafiken i Norrtälje stad. Ambitionen är att de fem elbussarna ska börja rulla augusti 2018. Kontraktet är en del av optionsförlängningen* som beslutades i höstas och sträcker sig till 2021. 

Elbussarna är ett resultat av ett trepartssamarbete mellan Nobina, SL och Norrtälje kommun med fokus på en modern, hållbar och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Där Nobina erbjuder en helhetslösning, från projektledning, och laddinfrastruktur till drift underhåll och trafikledning av de fyra stadsbusslinjerna.

– Satsningen bygger på sund ekonomi, hårt arbete, högt ställda ambitioner och ett gott samarbete med vår operatör Nobina. Den modell vi landat för satsningen hoppas jag också ska kunna lägga grunden för flera kommande steg i samma riktning. Handling slår prat. I Stockholmsregionen följer vi inte utvecklingen - vi leder den, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– För Nobina är det förstås oerhört glädjande att kunna fortsätta den positiva samverkan och utveckling som lett till både ökat resande och nöjda kunder i Norrtälje. Men det är också ett kvitto på den strategiska kunskap vi byggt upp och som möjliggör helhetslösningar för elbusstrafik, säger Jan Bosaeus, VD på Nobina Sverige

Genom elbussatsningen hoppas Nobina kunna bidra till en effektivare och bekvämare resa för de över 2000 kunder som reser i stadstrafiken dagligen. Samtidigt som vi sänker bullernivån och de lokala utsläppen vilket gagnar både boende och stadsplanering.

– Det här stämmer väldigt bra med den hållbarhetsprofil som kommunen har och med de ambitioner vi har med Norrtälje stads utbyggnad. Både Norrtälje Hamn och Lommarstanden är projekt med tydligt miljötänk och båda områdena kommer trafikeras med elbussar, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.

* http://www.nobina.com/sv/press/pressreleaser/nobina-far-forlangt-bussuppdrag-i-norrtalje/

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024