1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Tågkompaniet och Nobina tecknar avtal om...

Tågkompaniet och Nobina tecknar avtal om ersättningstrafik

Tågkompaniet och Nobina har tecknat avtal om ersättningstrafik, buss för tåg, för tågtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborgs och Värmlands län. Avtalen startar den 18 april 2017 och sträcker sig som längst fram till 2024. Avtalet fungerar som en ram där volymer och andra detaljer gör att avtalsvärdet inte kan fastställas på grund av att det innefattar både oplanerad och planerad tågersättning.

”Nobina har visat kompetens och skicklighet i att planera och genomföra tågersättning på ett kundorienterat och effektivt sätt. Därför föll valet på Nobina när vi skulle välja partner. Vi ser fram emot att tillsammans med Nobina erbjuda en lösning som överträffar våra kunders förväntningar när tåget inte kan gå,” säger vd Mats Gustafsson Tågkompaniet .  

Nobina har lång erfarenhet av att framgångsrikt köra ersättningstrafik. Nobinas buss-för-tågerbjudande är en genomarbetad tjänst, där bland annat Nobinas centrala trafikledningsresurser, tillgängliga dygnet runt, används för att på effektivaste sätt bistå Tågkompaniet med både planerad ersättningstrafik och för snabba insatser vid störningar i tågtrafiken. Utöver trafikledning kommer Nobina samarbeta med underleverantörer i de områden där Nobina idag inte är verksamt.

”Vi ser fram emot samarbetet med Tågkompaniet. Nobina kör busstrafik över stora delar av Sverige, vilket ger oss goda förutsättningar att snabbt och effektivt hitta lösningar i alla lägen. Med vår buss-för-tåg lösning säkrar Tågkompaniet och vi tillsammans hela resan för resenären – oavsett om det handlar om resor en vanlig dag eller om det handlar om att dimensionera ersättningstrafik vid störningar”, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina Sverige AB.

Tågkompaniet, som bedriver upphandlad trafik, kör 56 000 tågavgångar och genomför cirka 5 miljoner resor per år.

Med buss-för-tåglösningar hos flera uppdragsgivare i de Nordiska länderna, kan Nobina med sin erfarenhet och storskalighet erbjuda lokalanpassade helhetlösningar med dygnet-runt support.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari, 2017, kl. 12:50.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024