1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Troms Fylkestrafikk och Nobina Norge överens om...

Troms Fylkestrafikk och Nobina Norge överens om att inte nyttja hela optionsförlängningen

Troms Fylkestrafikk väljer att inte nyttja hela optionsförlängningen med Nobina Norge för busstrafiken i Tromsö. Optionsförlängningen som kunde uppgå till max tre år blir således 1,5 år. Förlängningen träder i kraft i februari 2018 och trafiken kommer att köras i Nobinas regi fram till den 31 juli 2019. Avtalet omfattar 127 tursatta bussar.

- Vi är nöjda med att Troms Fylkestrafikk väljer att påbörja en ny upphandling och inte utnyttja hela optionsförlängningen. Det är även positivt att den nya trafikstarten kommer att ske under sommartid eftersom det finns ett antal operationella utmaningar i Tromsö, säger Jan Volsdal, vd för Nobina Norge.

Nobina började köra regiontrafik i Tromsö i februari 2012 och nu har parterna kommit överens om att kontraktet upphör den sista juli 2019. I överenskommelsen ingår även att Nobina ska ersätta fyra av de befintliga bussarna med fyra nya bussar redan i slutet av sommaren 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, +46 73-355 06 16

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 9 miljarder SEK (2016/17) och har dryga 12 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni, 2017, kl. 13:50. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024