1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Återköp av aktier i Nobina

Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) (”Nobina”) har under perioden 5 oktober – 12 oktober 2018 återköpt sammanlagt 376 366 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 1 oktober 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden 5 oktober – 12 oktober 2018 har aktier i Nobina återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) exklusive handelskostnad Transaktions­värde per dag (SEK) exklusive handelskostnad
2018-10-05 59 366 59,45 3 529 192
2018-10-08 63 000 58,75 3 700 980
2018-10-09 50 000 59,93 2 996 681
2018-10-10 66 000 59,68 3 938 682
2018-10-11 67 000 56,77 3 803 651
2018-10-12 71 000 56,78 4 031 387

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities AB för Nobinas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nobinas innehav av egna aktier per den 12 oktober 2018 till 376 366 aktier. Det totala antalet aktier i Nobina uppgår till 88 355 682 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 1 oktober 2018 till och med den 12 oktober 2018 har sammanlagt 376 366 aktier återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018, kl.14.00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024