1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Återköp av aktier i Nobina

Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) (”Nobina”) har under perioden 15 oktober – 19 oktober 2018 återköpt sammanlagt 325 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 1 oktober 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden 15 oktober – 19 oktober 2018 har aktier i Nobina återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktions­värde per dag (SEK)
2018-10-15 70 000 56,64 3 965 063
2018-10-16 60 000 57,56 3 453 804
2018-10-17 70 000 57,10 3 996 663
2018-10-18 70 000 57,06 3 994 386
2018-10-19 55 000 59,00 3 245 182

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities AB för Nobinas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nobinas innehav av egna aktier per den 19 oktober 2018 till 701 366 aktier. Det totala antalet aktier i Nobina uppgår till 88 355 682 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 1 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018 har sammanlagt 701 366 aktier återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018, kl. 13.00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024