1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Modern mobilitet i Barkarbystaden får stöd av...

Modern mobilitet i Barkarbystaden får stöd av Vinnova

Kollektivtrafiksatsningen i Barkarbystaden har beskrivits som världens modernaste stadstrafik, med Europas första självkörande bussar i reguljär linjetrafik, elektrifierad busstrafik, infrastruktur och fordon enligt BRT-standard samt nya digitala lösningar. Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och bussoperatören Nobina. Tillsammans med KTH så får nu projektets olika delar och aktörer dela på 15 miljoner kronor från Vinnova för att fortsätta utveckla helhetslösningar för modern hållbar mobilitet.

− Vår ambition är att ha världens modernaste kollektivtrafik, i världens modernaste huvudstadsregion och att framtidens stad och framtidens kollektivtrafik ska växa fram hand i hand. Med en unik överenskommelse mellan SL, Järfälla och Nobina som knyter samman flera världsunika satsningar i mötet mellan ny trafik och ny teknik tar vi nu ett fortsatt efterlängtat steg i den riktningen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting.

− Det här är ett stort steg framåt på vägen mot att få världens modernaste stadstrafik till Järfällaborna, den första satsningen drar igång redan i höst. Med hjälp av ny teknik och i samverkan mellan forskning, näringsliv och det offentliga ska Barkarbystaden bli en hållbar stad med människan i centrum, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla samt styrelseordförande i Barkarby Science.

− Samhället, våra städer och kollektivtrafiken utvecklas och förändras i ett allt snabbare tempo. Stödet från Vinnova visar samtidigt att Barkarbyinitiativet är viktigt för hela landet genom såväl ny kunskap som att utveckla trafiken och tekniken - i ett redan unikt samarbete för kanske världens modernaste stadstrafik - tillsammans med SL och Järfälla kommun, säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina Sverige.

Exempel på innovativa lösningar som delfinansieras genom satsningen från Vinnova:

 • Integration av autonoma bussar i linjenät, tidtabeller och informationskanaler.
 • Nya hållplatslösningar och resenärsinformation för flexibel och modern trafik.
 • Utredning och utveckling av nya digitala lösningar för olika mobilitetstjänster.
 • Integration av olika transporter och tjänster som bilpool, cykel och delade tjänster.
 • Planeringsstudie av föreslagna godstransportlösningar från Vinnovaprojektet DenCity.
 • Attrahera och möjliggöra för nya tjänster och hemleveranser.
 • Ny forskning om konsekvenser och acceptans kring nya transporttjänster.
 • Utvärdering av systemeffekter av autonoma bussar och insatser för ökat hållbart resande.
 • Mobilitetshub med central bytespunkt mellan flera transportslag i Barkarbystaden.

Samtliga projekt är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun, KTH och bussoperatören Nobina.

Projektet genomförs i Barkarbystaden, norra Europas största stadsutvecklingsområde, där stadsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik samverkar enligt en unik modell. Satsningen på världens modernaste stadstrafik omfattar bland annat; Europas första självkörande elektriska bussar i reguljär linjetrafik och kapacitetsstarka eldrivna snabbussar med infrastruktur enligt BRT-standard. Samtidigt ska nya mobilitetstjänster och nya digitala SL-biljetter utvecklas och testas.

Genom satsningen från Vinnova möjliggörs nu ytterligare steg till både fördjupande forskning kring användning av autonoma transporter likväl som konkreta tjänster och produkter som hållplatser och information för självkörande bussar som tillsammans syftar till att öka det hållbara resandet och minska behovet av en privatägd bil.

Satsningen från Vinnova är en del av regeringens strategiska samverkansprogram, Nästa generations resor och transporter.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024