1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina förvärvar Samtrans

Nobina förvärvar Samtrans

Nobina har idag ingått avtal om att förvärva den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik på Stockholmsmarknaden, Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB (”Samtrans”), av TransportIT Group AB. Förvärvet omfattar hela Samtrans verksamhet, inklusive bland annat varumärke och kontraktsportfölj. Bolaget hade 2017 en total årlig omsättning om 746 MSEK och huvuddelen av kontrakten sträcker sig till 2020. Affären ligger i linje med Nobinas strategi om att bredda sin affär inom kollektivtrafiken och utveckla erbjudandet till både samhället och kunderna. Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 225 MSEK, dels en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK. Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket förväntas slutföras under Q3 2018.

Samtrans är i dag den ledande experten och aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholms län. Företaget utför, administrerar och samordnar resor för människor med särskilda behov samt skolskjuts. Kollektivtrafik med specialfordon är ofta en förutsättning för att personer med särskilda behov ska kunna förflytta sig i samhället och få en fungerande vardag.

Samtrans uppdragsgivare finns huvudsakligen inom den offentliga sektorn i Stockholms län. Förvärvet omfattar ca 100 medarbetare inom administration och beställningscentral där verksamheten kommer drivas vidare som ett dotterbolag till Nobina Sverige. Samtrans persontransporter utförs av ca 175 anslutna åkerier med egna fordon och förare – samtliga med kollektivavtal. Dessa avtal fortsätter att löpa som vanligt. Förvärvet förväntas inte påverka Samtrans dagliga verksamhet, medarbetare eller kunder.

Efter flera år av god tillväxt hade Samtrans under 2017 en omsättning på 746 MSEK fördelat på 24 kontrakt där resultat före skatt uppgick till 106 MSEK. Förvärvet skapar tillväxt och förväntas redan från övertagandet bidra positivt till koncernens resultat och marginal.

 Genom förvärvet av Samtrans stärker Nobina sin strategiska marknadsposition med tydliga synergier för att bredda kontraktsmarknaden och skapa förutsättningar att erbjuda kvalitativa helhetslösningar på den nordiska marknaden säger Magnus Rosén, vd och koncernchef på Nobina AB.

 Förvärvet ger förutsättningar för Samtrans att fortsätta växa och där vi med samlad kunskap kan utveckla personal, kvalitet och avtalsmodeller för både kunder och samhället, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige.

– Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med Nobina. Det känns bra att lämna över stafettpinnen till en etablerad och långsiktig aktör med starka värderingar som kommer att fortsätta utveckla verksamheten, medarbetare och kvaliteten för Samtrans resenärer, säger Leif Zetterberg, styrelseordförande för TransportIT Group.

Köpeskillingen består av en fast köpeskilling om 225 MSEK (på kassa- och skuldfri basis) som betalas vid tillträdet till aktierna i Samtrans samt en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK vilken baseras på utfallet av vissa förbestämda ekonomiska mål och prognoser och betalas ut som delbelopp under perioden 2019–2020.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018, kl. 18:55.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024