1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina genomför förändringar i koncernledningen

Nobina genomför förändringar i koncernledningen

Nobina utser Jan Bosaeus till vice koncernchef i Nobina AB och utser samtidigt Henrik Dagnäs till ny vd för Nobina Sverige AB och medlem av koncernledningen. Genom förändringen kommer Jans långa erfarenhet och kunskap kunna bidra till hela koncernens utveckling och verksamhet på samtliga marknader. Detta samtidigt som Henrik kan fortsätta att driva förändring och affärsutveckling på den svenska kollektivtrafikmarknaden med sin unika och breda kunskap.

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Jan Bosaeus till sin nya roll som vice koncernchef för Nobina. Jan har under sina 16 år som vd för Nobina Sverige utvecklat bolaget till den ledande och trovärdiga aktör på kollektivtrafikmarknaden som Nobina i dag är känt som. Med den nya rollen kan vi nu som koncern lyfta detta en nivå till och säkerställa kunskapsöverföring och en ytterligare hävstång för oss som koncern på den nordiska marknaden, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina.

– Samtidigt tar Henrik Dagnäs med sig en unik och bred erfarenhet till sin roll som vd på Nobina Sverige, från såväl Nobina som den svenska kollektivtrafikbranschen. Där Henrik innehaft en rad olika roller och nu senast som vice vd och marknadsdirektör för Nobina Sverige. I den snabba teknikförändring och betydelse som kollektivtrafiken har för samhället så tillför Henrik viktiga perspektiv till koncernledningen och jag är mycket nöjd med att han nu är en del av den, fortsätter Magnus Rosén.

Både Jan Bosaeus respektive Henrik Dagnäs tillträder sina nya roller den 3 september.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024