1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina kommunicerar nya finansiella mål på...

Nobina kommunicerar nya finansiella mål på kapitalmarknadsdagen

I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet konstaterades att samtliga finansiella mål från börsintroduktionen infriats. I dag på kapitalmarknadsdagen presenteras de nya finansiella målen.

Nobina har sedan introduktionen i juni 2015 uppvisat en årlig tillväxt på 6,4 procent, en nettoskuldsättning som legat inom målintervallet och en marginal på resultatet före skatt om 4,5 procent. Samtidigt som utdelningen varit minst 75 procent av justerat resultat före skatt.

Nobina har fortsatt att växa och presenterar på kapitalmarknadsdagen strategin för lönsam tillväxt framåt, tillsammans med de nya finansiella målen:

  • Nobinas mål är en ackumulerad genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 5% med 18/19 som basår.
  • Nobinas mål är att uppnå en marginal på resultatet före skatt (EBT) om 5% vid en genomsnittlig kontraktsålder på 50% av den genomsnittliga kontraktslängden.
  • Nobinas mål är att nettoskuldsättningsgraden, under normala omständigheter, ska ligga inom 3 till 4 gånger EBITDA, inkluderande strategisk skuldsättning
  • Nobina förväntas under normala omständigheter, årligen dela ut mer än 75% av resultatet efter betald skatt.
            

– Det övergripande målet för Nobina, är att generera en stabil och lönsam tillväxt över tid, där de finansiella målen har utformats för att möta såväl marknadens krav som samhällets förändring, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd för Nobina.

För att följa kapitalmarknadsdagen live, gå till Nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024