1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina slutför förvärv av De Blaa Omnibusser

Nobina slutför förvärv av De Blaa Omnibusser

Nobina har i dag slutfört förvärvet av kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holding A/S ”De Blaa Omnibusser” i Danmark. Affären ligger i linje med Nobinas strategi att växa på den nordiska marknaden och genom förvärvet tillförs tre nya kontrakt med en årsomsättning på ca 160 MDKK.

Som kommunicerades den 31 oktober har Nobina överenskommit att förvärva De Blaa Omnibusser i Danmark. Förvärvet omfattar en verksamhet om ca 65 bussar och 225 medarbetare inom den upphandlade linjetrafiken på norra Själland. Köpeskillingen om 210 MDKK på kassa- och skuldfri basis ska betalas kontant på tillträdesdagen.

De Blaa Omnibusser har de senaste fem åren visat en stabil omsättning och lönsamhet med en genomsnittlig EBT-marginal om ca 16 %. Under 2017 omsatte bolaget 158 MDKK. Förvärvet skapar tillväxt och förväntas redan från övertagandet bidra positivt till koncernens resultat och marginal.

Nobinas verksamhet i Danmark är idag koncentrerad till Själland där förvärvet av De Blaa Omnibusser stärker Nobinas marknadsandel och breddar Nobinas möjlighet att erbjuda kvalitativa och skalbara busslösningar till både samhälle och kunder. De Blaa Omnibusser är ett privatägt kollektivtrafikföretag med en lönsam kontraktsportfölj som sträcker sig till som längst 2026

Förvärvet konsolideras i Nobina från och med den 30 november.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024