1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina slutför förvärv av Samtrans

Nobina slutför förvärv av Samtrans

Efter Konkurrensverkets godkännande har Nobina i dag slutfört förvärvet av den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik på Stockholmsmarknaden, Samtrans.

Som kommunicerades den 14 juni har Nobina överenskommit att förvärva hela Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB:s verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 225 MSEK på kassa- och skuldfri basis, samt en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK vilken baseras på utfallet av vissa förbestämda ekonomiska mål och prognoser och betalas ut som delbelopp under perioden 2019–2020.

Förvärvet skapar tillväxt och ligger i linje med Nobinas strategi om att bredda sin affär inom kollektivtrafiken och utveckla erbjudandet till både samhället och kunderna där förvärvet redan från övertagandet förväntas bidra positivt till resultat och marginal.

Samtrans är i dag den ledande experten och aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholms län och kommer att drivas vidare som ett dotterbolag till Nobina Sverige. Bolaget har ca 100 medarbetare inom administration och beställningscentral samt 175 anslutna åkerier med ca 750 fordon och förare. År 2017 omsatte bolaget 746 MSEK fördelat på 24 kontrakt där man utför, administrerar och samordnar resor för människor med särskilda behov samt skolskjuts.

Förvärvet konsolideras i Nobina från och med den 1 oktober 2018. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024