1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner HSL-upphandlingar för cirka 1,2...

Nobina vinner HSL-upphandlingar för cirka 1,2 miljarder SEK

Nobina har fått nytt förtroende av HSL att driva och utveckla busstrafiken i Helsingforsregionen. Det totala värdet av de sex kontrakten beräknas till 1,2 miljarder SEK över avtalstiden som är sju respektive ett år med möjlighet till tre års förlängning. Trafiken är planerad att starta i augusti 2019 och omfattar totalt 115 tursatta bussar.

Genom upphandlingen och den nya trafiken tar HSL ytterligare steg mot en mer hållbar kollektivtrafik genom att premiera miljöklassning. Samtliga nya fordon kommer att uppnå högsta miljöstandard, genom Euroklass 6.
– Vi är stolta över förtroendet av HSL – att vi får fortsätta utveckla trafiken i Helsingforsregionen, samtidigt som vi bidrar till både en bättre kollektivtrafik och luftkvalitet, säger Tom Ward, vd på Nobina i Finland.

Tilldelningsbesluten kan överklagas fram till och med den 11 december 2018.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018, kl. 14:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024