1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Från 6 till 10 miljoner resor med Upplands...

Från 6 till 10 miljoner resor med Upplands regionbussar

Resandet ökar kraftigt med Upplands regionbussar. Det visar nya mätningar. På ett år har det gjorts över tio miljoner resor med regionbussarna – en ökning med över 700 000 resor, eller 7 procent, jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Sedan Nobina tog över trafiken 2012 har resandet ökat från 6 till 10 miljoner resor, det vill säga en ökning med 68 procent.

– Samarbetet mellan UL och Nobina har utvecklats positivt under åren sedan avtalet tecknades. Gemensamma projekt har resulterat i att fler reser med busstrafiken idag, säger Johan Wadman, trafikdirektör, UL.

– Varje dag arbetar bussförare, verkstadspersonal och andra medarbetare på Nobina med att leverera en så attraktiv och punktlig busstrafik som möjligt – detta är ett kvitto på att deras arbete ger resultat. Den kraftiga resandeutvecklingen är också resultatet av en politisk ambition om att fördubbla kollektivtrafikresandet. UL har arbetat målmedvetet med att teckna incitamentsavtal som ställer krav på att Nobina hittar nya lösningar för att fler ska välja bussen som färdmedel, säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina Sverige.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024