1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina undersöker möjligheten att emittera ett...

Nobina undersöker möjligheten att emittera ett första grönt obligationslån

Nobina AB (publ.) (“Nobina”), den ledande bussoperatören i Norden, har engagerat Swedbank och SEB att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 4 och 5 februari med hänsyn till bolagets nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer.

En SEK-denominerad senior säkerställd transaktion med 5 års löptid och rörlig ränta kan komma att följa, bland annat förbehållet rådande marknadsvillkor.

Nobina har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Likviden från en potentiell grön obligation avses användas i enlighet med bolagets ramverk för gröna obligationer till att finansiera eller refinansiera, helt eller delvis:

-Fossilfria fordon som elektriska bussar eller fordon som drivs av bio-bränsle

-Laddningsinfrastruktur för bussar

Nobinas gröna obligationsramverk har erhållit en mörkgrön skuggning, vilken är den högsta möjliga, av utvärderingsinstitutet CICERO.

Som tidigare har kommunicerats så har Nobina tilldelats ett ”Investment Grade” kreditbetyg, BBB- (stabil utsikt) av Fitch Ratings.

Swedbank (Issuing Agent & Joint Bookrunner) och SEB (Joint Bookrunner) agerar som finansiella rådgivare för transaktionen och Gernandt & Danielsson agerar som juridisk rådgivare.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari, 2019, kl. 08:00.

Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler).

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024