1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Lyckat arbete mot trängsel i Norrtälje

Lyckat arbete mot trängsel i Norrtälje

SL genomför tillsammans med sina operatörer omfattande insatser för att minska trängseln i kollektivtrafiken. I Norrtälje har arbetet med att undvika fulla bussar gett goda resultat. Ny resandestatistik visar att endast fyra bussar varit fullsatta under perioden 1 april till och med den 25 maj. På över 99 procent av bussturerna har minst varannan sittplats varit ledig. Det kan jämföras med februari månad då 34 av bussturerna var fullsatta.

− Det är många människors ansträngningar som har gjort detta möjligt. Förare som jobbar extra, fordonstekniker och trafikledare som sliter under dygnets alla timmar med att trafiken ska rulla obehindrat. Var och en förtjänar ett stort tack för sin insats. Samtidigt ett tack till alla resenärer som nu visar extra hänsyn, undviker resor i högtrafik och håller avstånd. Nu är det viktigt att vi tillsammans håller ut för att kollektivtrafiken ska fortsätta fungera för alla de resenärer som måste resa kollektivt, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på SL

Varje dag skapar Nobina med sina analysverktyg rapporter över beläggningsgraden i bussarna. Med dessa data kan Nobina identifiera turer som har en ökande beläggningstrend för att på så sätt i förväg avgöra om en tur riskerar att bli full. Utifrån dessa proaktiva analyser kan trafiken förstärkas för att undvika trängsel. Det kan handla om enskilda bussar på enskilda linjer, eller att förstärka trafiken med en mer omfattande förstärkningsplan under hela rusningstrafiken. Allt utifrån de behov som uppstår och förändras snabbt i spåren av Coronakrisen. 

− Vi följer såklart resandebehoven och samhällsutvecklingen noggrant. Allt ifrån myndigheternas restriktioner och uppmaningar till konkreta förändringar på arbetsplatser och skolor spelar stor roll för vår trafikplanering. I den unika situation vi befinner oss måste vi vara beredda att planera om trafiken med kort varsel utifrån hur omvärldens behov förändras, säger Benny Falkenström, trafikchef i Norrtälje.

− Vi ser samtidigt ett visst ökat resande under maj månad och rent generellt att resandet ökar på fredagar och inför storhelger, vilket sannolikt beror på en tillströmning av resenärer från andra delar av länet för att tillbringa ledigheten här i Norrtälje. Vi jobbar därför hårt med vår planering för midsommartrafiken och sommaren som helhet och vill påpeka hur viktigt det är att alla resenärer följer de råd som ges av SL. Särskilt viktigt är det att större sällskap, vare sig det är kollodeltagare eller bara ett lite större kompisgäng, i första hand försöker att hitta alternativ till att resa med buss, men anmäler detta till oss i god tid innan resan om man måste resa med oss, säger Benny Falkenström.

Fakta

Det totala antalet avgångar i Norrtälje var under perioden 1 april till och med den 25 maj 36 742. Med beläggningsgrad menas hur stor andel av sittplatserna som varit upptagna.

Beläggningsanalys E19B
(1 april-25 maj 2020)
Avgångar med mer än 100% beläggning Avgångar med mellan 75% och 100% beläggning Avgångar med mellan 50% och 75% beläggning Avgångar med mindre än 50% beläggning
Andel av avgångarna 0,01% 0,07% 0,80% 99,12%
Antal avgångar                      4 26             288          36 424

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024