1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Mindre trängsel på Södertäljes bussar

Mindre trängsel på Södertäljes bussar

SL genomför tillsammans med sina operatörer omfattande insatser för att minska trängseln i kollektivtrafiken. I Södertälje har arbetet med att undvika fulla bussar gett goda resultat. Ny resandestatistik visar att nio av tio bussar hade mindre än hälften av sittplatserna upptagna under april månad. Endast på 86 av 32 612 avgångar var samtliga sittplatser upptagna. Det ska jämföras med januari månad då ca 1 800 av bussturerna var fullsatta.

− Det är många människors ansträngningar som har gjort detta möjligt. Förare som jobbar extra, fordonstekniker och trafikledare som sliter under dygnets alla timmar med att trafiken ska rulla obehindrat. Var och en förtjänar ett stort tack för sin insats. Samtidigt ett tack till alla resenärer som nu visar extra hänsyn, undviker resor i högtrafik och håller avstånd. Nu är det viktigt att vi tillsammans håller ut för att kollektivtrafiken ska fortsätta fungera för alla de resenärer som måste resa kollektivt, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på SL

Varje dag skapar Nobina med sina analysverktyg rapporter över beläggningsgraden i bussarna. Med dessa data kan Nobina identifiera turer som har en ökande beläggningstrend för att på så sätt i förväg avgöra om en tur riskerar att bli full. Utifrån dessa proaktiva analyser kan trafiken förstärkas för att undvika trängsel. Det kan handla om enskilda bussar på enskilda linjer, eller att förstärka trafiken med en mer omfattande förstärkningsplan under hela rusningstrafiken. Allt utifrån de behov som uppstår och förändras snabbt i spåren av Coronakrisen. 

− Vi följer resandet och utvecklingen i samhället noggrant. Det handlar om resandet i stort, men också konkreta förändringar på arbetsplatser och skolor, eller för den delen hur produktionstakten förändras på Scania. Vi måste vara beredda att planera om trafiken med kort varsel utifrån hur omvärlden snabbt förändras, säger Cecilia Smith Jonasson.

Utöver systematisk datainsamling arbetar Nobina med kundvärdar på platser med hög genomströmning av resenärer. Kundvärdarna finns till för att svara på frågor, men också för att informera resenärerna om hur de på bästa sätt kan undvika trängsel. Med hjälp av kundvärdar på plats i trafiken kan Nobina därtill komplettera dataanalyser med verkliga stickprovskontroller av den faktiska beläggningen.

− Samtidigt inträffar dagligen händelser som är svåra att förutse och gör att enskilda bussar kan drabbas av ett högt resande. Vi vill därför uppmana alla som bor, arbetar i eller av annan anledning måste använda busstrafiken i Södertälje att hjälpa oss med att planera trafiken och minimera risken för trängsel. Vi har redan försett samtliga skolor en direktkanal till Nobinas lokala produktionsledning för att exempelvis kunna informera om skolutflykter. Vi hoppas att även företag eller andra större sällskap vill höra av sig till oss och meddela om man är ett större antal människor som måste resa tillsammans med oss, säger Cecilia Smith Jonasson.

Fakta

Det totala antalet avgångar i Södertälje var i april månad 32 612. Med beläggningsgrad menas hur stor andel av sittplatserna som varit upptagna.

 

Beläggningsanalys (E27) april 2020

Avgångar med mer än 100% beläggning Avgångar med mellan 75% och 100% beläggning Avgångar med mellan 50% och 75% beläggning Avgångar med mindre än 50% beläggning
Andel av avgångarna 0,26% 1,62% 5,86% 92,26%
Antal avgångar 86 528 1 910 30 088

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024