1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner kontrakt i Lund

Nobina vinner kontrakt i Lund

Skånetrafiken ger Nobina förnyat förtroende att utveckla och driva region- och landsbygdstrafiken i Lund. Kontraktet har ett sammanlagt värde på närmare 1,6 miljarder SEK över avtalstiden på åtta år, med möjlighet till två tillkommande optionsår. Det nya kontraktet startar i två omgångar med första trafikstart i december 2021 och andra delen i december 2022.

Nobinas löfte är att alltid erbjuda resenärerna resor som är välkomnande, trygga och hållbara. I kontraktet ställs höga krav på hållbarhet och säkerhet, där samtliga fordon är utrustade med – bland mycket annat – trygghetskameror och system för kollisionsvarning. Stor vikt har även lagts vid bekvämlighet för resenärer i form av wi-fi, väl upplyst inredning och låga insteg. Under kontraktet kommer helt nya dubbeldäckare med tyst avdelning att introduceras och nya elbussar tas i trafik under 2024.

— Vi är väldigt stolta över att både få fortsätta och även utveckla vårt väletablerade samarbete med Skånetrafiken. Tillsammans kommer vi att kunna fortsätta erbjuda resenärerna en kollektivtrafik i framkant, säger Henrik Dagnäs, vd Nobina Sverige.

Trafikstarten under 2021 omfattar 44 fordon och under 2022 utökas detta med ytterligare 55 bussar.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med 21 december 2020.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-07, kl. 15:20.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024