1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner upphandling om tågersättning för...

Nobina vinner upphandling om tågersättning för Skånetrafiken

Genom sex län och under sex år, med möjlighet till förlängning på 2 år, kommer Nobina i samarbete med Skånetrafiken att ansvara för all planerad tågersättningstrafik inom hela Öresunds- och Pågatågssystemet. Allt med fossilfria bussar och realtidsinformation till resenärerna.

Från och med den 13 december i år kommer Nobina att samordna all planerad ersättningstrafik i områden där Skånetrafikens spårtrafik opererar. Hela Öresunds- och Pågatågssystemet omfattas, vilket innebär sex län, liksom enstaka sträckor i Danmark. Avtalet löper över sex år, med möjlighet till förlängning på två år.

− Skåne står inför många stora banarbeten för att rusta upp järnvägen. Genom detta avtal säkerställer vi att det går att resa även medan dessa pågår, säger Linda Westman, affärschef på Skånetrafiken, och fortsätter:

− Såväl punktligheten som antal resande ökar stadigt, nu lägger vi extra kraft på att vara som bäst när det behövs som mest, avslutar hon.

Det nya uppdraget innebär att ersätta den spårbundna trafiken vid planerade trafikavbrott, som exempelvis vid banarbeten eller mindre avstängningar.

I Nobinas uppdrag ingår även ansvar för personal, fordon och övrig utrustning som krävs för att upprätthålla ersättningstrafiken.

Ett av kraven i upphandlingen är att fordonen till 100 procent ska drivas av biodrivmedel eller förnybar miljömärkt el. Ett annat är realtidsinformation så att resenärer alltid får korrekt, uppdaterad information om trafiken.

− Det är ett uppdrag som kommer att kräva nära samarbete och samverkan med Skånetrafiken, tågoperatörerna och de sex olika län som är inblandade vilket känns väldigt spännande, säger Bahez Rashid, affärschef för Nobina Extratrafik. Han fortsätter:

− Vi är väldigt glada över den här anbudsvinsten. Det här är ett område som vi har lång erfarenhet inom, där vi får möjlighet att introducera vår vision med ersättningstrafik. Här kommer vi också att kunna möta resenärernas behov av trygg trafik med tidig, tydlig och relevant information, fortsätter han.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024