1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. BRT-linjen i Barkarby firar 6 månader

BRT-linjen i Barkarby firar 6 månader

Den 17 februari firade BRT-linjen i Barkarby 6 månader och redan nu kan man konstatera att linjen har varit en succé, där resandet överträffat alla prognoser – trots en pandemi som minskat resandet i kollektivtrafiken med upp till 50 procent.

Barkarbymodellen och det unika samarbete mellan SL, Järfälla kommun och Nobina har kallats världens modernaste stadstrafik, där kollektivtrafik, stadsutveckling, ny teknik, mobiltetstjänster och infrastruktur samarbetar för en smart, levande och effektiv stad.

Inom ramen för samarbetet så introducerades Sveriges första riktiga BRT-system den 17 augusti. Där 18 meter långa helelektriska bussar rullar på en dedikerad infrastruktur, med hög turtäthet, signalprioritering, som kunnat halvera restiden mellan Barkarbystaden och tunnelbanan i Akalla.

− Det första halvåret med Sveriges första regelrätta BRT-linje är en framgångssaga. Det gjuter inte bara mod i vår utveckling av världens modernaste kollektivtrafik, det gjuter också mod i svåra tider där kollektivtrafiken agerar ryggrad för resor som verkligen måste göras, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

I de trafikprognoser och mål som sattes inom projektet så bedömde man att resandet under det första året skulle kunna nå 1000 resenärer om dagen. En prognos som gjordes innan pandemin påverkade hela världen och resandet.

− BRT-linjen har bidragit till att kraftigt förenkla resandet i Barkarbystaden och har skapat fler möjligheter för Järfällaborna att transportera sig snabbt och klimatsmart. Från kommunens sida är en effektiv kollektivtrafik en mycket viktig pusselbit i den fortsatta planeringen av Barkarbystaden. Därför är det uppmuntrande att se hur den första delen av BRT-projektet har nått mycket goda resultat, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Trots Corona-pandemin som drivit ner resandet med upp till 50% har BRT lanseringen varit en framgång. Initiala analyser gav ett prognostiserat resande på ca 1000 resenärer per dag (utan Corona effekt), vi har sedan trafikstarten den 17 augusti överträffat dessa mål. (se bild – antal påstigande per dag)

Rekordet i resandet slogs under ”Black Friday” med över 2000 resenärer under ett dygn och där Barkarby Handelsplats är en plats som lockar många besökare.                 

Samtidigt analyseras trängsel och beläggningsgrad genom realtidsmätningar och avancerade system som dagligen följs upp. Där BRT-systemets kapacitet är beräknat och anpassat för att möta Barkarbystadens växande befolkning. Vilket gjort att beläggningsgraden under hela pandemin har legat under 50 % eller mer än vartannat säte ledigt – för att undvika risken för trängsel.

− Att redan efter sex månader kunna överträffa alla prognoser, trots en pandemi, det är för oss ett kvitto och ett bevis på ett starkt samarbete med SL och Järfälla kommun, men framförallt på BRT-systemets förmåga, kapacitet och roll för både våra resenärer och kollektivtrafiken, säger Magnus af Petersens, marknadsdirektör på Nobina.

Linjen går sedan den 14 augusti 2020 mellan Akalla och Stora torget i Barkarby. Restiden tar ca 6 minuter mellan Stora torget och Akalla, det är en halvering mot tidigare. Den genomsnittliga hastigheten blir omkring 35 km/h. för att skapa signalvärdet för det nya BRT bussen har man valt att ge bussen en unik design. Bussen ska förknippas med ett trafiksystem och ska upplevas snabb, varför man valt att försöka efterlikna tunnelbanans design i så stor utsträckning som möjligt, detta exemplifieras tillexempel med att bussen är blå och grå (se bild)

Fakta om BRT

Bus Rapid Transit (BRT), eller superbussar - är bussystem med hög medelhastighet, turtäthet, komfort och attraktivitet. Helhetsplaneringen möjliggör att önskade egenskaper kan byggas in i systemet på ett helt annat sätt än vad som är möjligt med traditionell busstrafik. Samtidigt kvarstår bussens största fördel – flexibiliteten.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024