1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina får utbetalning från den kollektivavtalade...

Nobina får utbetalning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS

Afa Försäkring har beslutat att göra engångsutbetalningar av överskott inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. Nobina beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet i tredje kvartalet 2021/2022 på cirka 95 MSEK i koncernen.

Bakgrunden är att Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse i juni 2021 beslutade att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet 2008, vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring. Utbetalningen sker till de arbetsgivare som tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008 och som hade ett giltigt försäkringsavtal i december 2020, då Svenskt Näringsliv och LO nådde överenskommelsen om utbetalning. Här ingår Nobina som nu delgivits information om utbetalningens storlek. Utbetalningen beräknas ske under senhösten 2021.


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21, kl. 08:03.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024