1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina har framgångsrikt utökat sitt gröna...

Nobina har framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån

Nobina AB (publ.) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13 februari 2024.

De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 102,187% av det nominella beloppet vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.

Nobina har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i Bolagets verksamhet. Likviden från obligationsemissionen kommer användas i enlighet med Nobinas gröna ramverk till att finansiera eller refinansiera, helt eller delvis:

  • Elbussar
  • Fordon som drivs helt av bio-bränsle
  • Laddningsinfrastruktur för elbussar

− Vi är mycket glada över det stora intresse investerare haft för vår gröna obligation. Den stora efterfrågan möjliggjorde en attraktiv finansieringskostnad för Nobina samt breddar även Bolagets finansieringskällor. Med denna transaktion tydliggör vi Nobinas hållbara arbete samt påskyndar omställningen till en fordonsflotta driven av 100% förnybara drivmedel, säger Nobinas VD och koncernchef Magnus Rosén.

SEB och Swedbank var arrangörer av transaktionen, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade som juridisk rådgivare. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024