1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner stor upphandling i Helsingfors

Nobina vinner stor upphandling i Helsingfors

Nobina Finland får förtroendet att driva totalt fyra kontrakt i Helsingfors, varav ett är helt nytt för Nobina. De fyra kontrakten omsätter totalt cirka 207 miljoner euro under avtalstiden på sju år, och omfattar totalt 122 tursatta bussar, varav merparten är elbussar. Trafikstart sker i augusti 2022.

Helsingsforsregionens trafik, HSL, ger Nobina utökat och förnyat förtroende att driva kollektivtrafik i Helsingforsregionen. Nobina får också förtroendet att driva trafik i ett helt nytt kontrakt, även det stadstrafik i Helsingforsregionen. Samtliga fyra kontrakt sträcker sig över sju år med option på tre år.

Upphandlingen har fokuserat på miljö, där ett starkt fokus har lagts på innovativ teknik för att främja en långsiktigt hållbar kollektivtrafik, exempelvis genom de nya elbussarna.

− Det är mycket glädjande att vi får förtroendet att fortsätta och utöka samarbetet med HSL. Tillsammans kommer vi att kunna fortsätta ge våra resenärer trygga, välkomnande och långsiktigt hållbara resor, inte minst tack vare de nya elbussarna, säger Petri Auno, vd Nobina Finland.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till och med den 8 juni 2021.


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25, kl. 10:10

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024