1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Ny strategisk riktning och förändringar i...

Ny strategisk riktning och förändringar i koncernledningen på Nobina

Nobina utser Henrik Dagnäs till COO och vice koncernchef i Nobina AB med operativt ansvar för affärsområdena Bus och Care i koncernen. Samtidigt som Martin Pagrotsky utses till ny vd för Nobina Sverige AB. Petra Axelsson, direktör för hållbarhet, strategi och utveckling tar över det operativa ansvaret för det tredje affärsområdet Nobina Mobility. Där bland annat MaaS-plattformen Travis ingår.

Nobina är idag verksamt på en marknad som drivs av några av samhällets största utmaningar. Klimatförändringar som ökar behoven av hållbara transporter, en demografisk utveckling som ställer högre krav på vård och flexibla lösningar, samtidigt som urbaniseringen kräver nya former av mobilitet. I linje med de nya affärsområdena och för att ännu bättre möta dessa utmaningar genomförs nu ett antal förändringar av koncernledningen.

Med 15 år på Nobina och senast i rollen som vd för Nobina Sverige, tar Henrik Dagnäs med sig viktig strategisk och operativ kompetens in i den nya rollen som COO och vice koncernchef på Nobina.

Petra Axelsson får ett utökat ansvar för Nobinas hållbarhetsarbete, strategisk utveckling och det nya affärsområdet Mobility. 

Martin Pagrotsky har sedan 2005 arbetat i Nobinakoncernen och har stor erfarenhet av kollektivtrafikmarknaden. Martin kommer senast från en roll som stabschef med ansvar för koncerngemensamma funktioner som juridik, inköp, Fleet och HR. 

− Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Henrik Dagnäs, Petra Axelsson och Martin Pagrotsky till sina nya roller och nästa steg på vår resa. Att både bygga vidare på den starka grund som är Nobina – men samtidigt utveckla med nytt strategiskt och operativt kunnande och nya roller, för att möta både viktiga samhällsförändringar och skapa hållbart värde, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina.

Affärsområdet Nobina Bus består av de fyra operativa bolagen Nobina Sverige, Danmark, Norge och Finland. Samt de helägda dotterbolagen KE'S Bussar och DBO.

Affärsområdet Nobina Care består av Samtrans Omsorgsresor, Telepass, Göteborgsbuss och Örslev.

Affärsområdet Nobina Mobility består av apparna Res i STHLM och Travis.

Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 2022.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024