1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina har ansökt om avnotering av sina aktier...

Nobina har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq Stockholm

Den 13 december 2021 offentliggjorde Basalt[1], genom Ride BidCo AB (”Ride BidCo”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina att överlåta samtliga sina aktier i Nobina till Ride BidCo för 108 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den 24 januari 2022 offentliggjorde Ride BidCo att aktieägare som representerar sammanlagt 92,8 procent av samtliga aktier i Nobina (exklusive de egna aktier som Nobina innehar) har accepterat Erbjudandet. I samband med detta förklarade Ride BidCo Erbjudandet ovillkorat, vilket innebär att Ride BidCo kommer att fullfölja förvärvet av de aktier i Nobina som har lämnats in i Erbjudandet. Ride BidCo har förlängt acceptfristen ytterligare till den 8 februari 2022 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Ride BidCo har informerat styrelsen i Nobina att Ride BidCo kommer att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Nobina samt begärt att aktierna i Nobina ska avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen för Nobina ansökt om avnotering av aktierna i Nobina från Nasdaq Stockholm. Nobina kommer att offentliggöra vilket datum som blir sista dag för handel så snart Nobina har erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm.

Ride BidCo har även begärt att styrelsen i Nobina kallar till en extra bolagsstämma bland annat i syfte att välja nya styrelseledamöter i bolaget. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Mer information om Erbjudandet finns tillgängligt på Ride BidCos webbplats, www.offertoride.com

[1] Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., vilka samtliga agerar genom dess general partner och förvaltare Basalt Infrastructure Partners III GP Limited (“Basalt”).

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024