1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina initierar röstningsförfarande för förtida...

Nobina initierar röstningsförfarande för förtida obligationsinlösen

Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024, med utestående nominellt belopp om 700 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Så som meddelat i tidigare pressmeddelanden har Nobina förvärvat Obligationer inom ramen för frivilliga återköpserbjudanden. Totalt innehar nu Nobina Obligationer med ett nominellt belopp om 660 miljoner kronor, motsvarande cirka 94,3 procent av samtliga utestående Obligationer.

I syfte att erhålla möjlighet till inlösen av resterande Obligationer samt cancellering av obligationslånet i dess helhet har Nobina instruerat obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), att idag skicka ut meddelande om skriftligt röstningsförfarande (written procedure) till direktregistrerade ägare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 9 maj 2022. Meddelandet, som finns tillgängligt på Nobinas och Nordic Trustees hemsidor, inkluderar begärda villkorsändringar, skälen för obligationsinslösen samt ytterligare information om röstningsförfarandet.


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10, kl. 15:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024