1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina startar ny trafik med 215 bussar

Nobina startar ny trafik med 215 bussar

Idag tar Nobina över ansvaret för busstrafiken i flera delar av Sverige och i Danska Kolding. De nya trafikavtalen innebär inte mindre än 215 nya bussar, 177 av dessa ska drivas med el. Samtidigt välkomnas över 500 nya medarbetare till Sveriges största kollektivtrafikföretag.

Störst är det nya trafikavtalet i Göteborg Centrum och Angered. 250 nya medarbetare kommer varje dag se till att närmare 100 bussar underlättar vardagen för göteborgarna. I Linköping kommer nya dubbeldäckare att invigas i regiontrafiken och i Malmö introduceras Sveriges första 24 meter långa helelektriska BRT-bussar på Malmöexpressen (linje 8).

- Att öppna grindarna till en ny bussdepå är alltid en stor händelse för oss i Nobinafamiljen. Varje gång innebär det ett ansvar för samhällsviktig kollektivtrafik som förväntas vara hel, ren och punktlig med detsamma. Just denna gång öppnar vi grindarna till fem nya depåer, det innebär att vi är extra många medarbetare som ska trivas på en ny arbetsplats och möta resenärerna med ett leende, säger Martin Pagrotsky, VD för Nobina Sverige.

Även i Boden och i Danska Kolding inleds nya trafikavtal, med totalt 43 nya bussar som uteslutande drivs med förnybara bränslen.

- Det känns extra betydelsefullt att vi på ett så konkret sätt får bidra till klimatomställningen. Kollektivtrafiken i sig själv är ett miljövänligt sätt att resa, men med ett historiskt perspektiv är det också otroligt att vi idag uteslutande kör bussar som drivs med förnybara bränslen.

- Det stora klimatsprång som genomförs och har genomförts i stora delar av landets kollektivtrafik är helt nödvändigt för att klara Sveriges klimatmål. Transportsektorns nästa stora utmaning är att få ännu fler att se fördelarna med att resa kollektivt, det kräver bättre turtäthet och kortare restider så att kollektivtrafiken blir ännu mer attraktiv, avslutar Martin Pagrotsky.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024