1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina och Stockholms stad ingår jobbpakt

Nobina och Stockholms stad ingår jobbpakt

Kollektivtrafiken lider av stor förarbrist. Under kommande år bedöms behovet av nya förare uppgå till hela 5000 årligen. Bara i Stockholmsregionen behövs 600 nya förare kommande år varav Nobina själva har ett årligt behov av att anställa minst 200 nya förare. Nu ingår Nobina och Stockholms stad ett formellt samarbete för att utbilda och anställa fler förare i yrket.

Avtalet som gäller i minst ett år syftar till att fler ska vilja utbilda sig till det bristyrke som föraryrket annars riskerar att bli. Tillsammans kommer parterna att arbeta för att utbildningar ska nå fler grupper, med fokus på kvinnor och personer utanför arbetsmarknaden. Samarbetet berör också bättre matchning och marknadsföring för att fylla de utbildningsplatser som erbjuds.

Samtidigt som staden erbjuder utbildningsplatser inom yrkesvux och komvux kommer Nobina genom deltagande i urvalsprocessen garantera jobb till de personer som fullgjort utbildningen, genom jobbgarantin.

− Alla som kan arbeta måste också få möjlighet att göra det. När fler arbetar blir samhället starkare samtidigt som välfärden ges bättre förutsättningar. Vägen in till arbete ska vara kort och vi vet att behovet av nya yrkesförare i Sverige är mycket stort. I Stockholm går vi från ord till handling genom jobbgarantin, säger finansborgarråd Karin Wanngård (S).

− Ett unikt bra samarbete som bara har vinnare, vi är fast beslutsamma om att kavla upp ärmarna och börja jobba direkt, säger Martin Pagrotsky, VD för Nobina Sverige.

− Genom vårt gemensamma fokus på integration och jobbskapande kan fler bussar rulla i hela Stockholms län, samtidigt som vi hoppas att människor som idag står utanför arbetsmarknadens gemenskap bereds en väg in i arbetslivet. Vi är övertygade om att detta är en modell som kommer leda till att fler vill och får utbilda sig och att vi kan sprida våra lösningar över landet.

− Vi vill samtidigt rikta en uppmaning till fler kommuner och regioner runt om i Stockholms län och hela Sverige att ta efter det täta samarbete som vi nu har inlett med Stockholms stad. Kollektivtrafiken är i stort behov av arbetskraft, som vi vet finns redo. Låt oss samarbeta för att lösa kollektivtrafikens och arbetsmarknadens problem, avslutar Pagrotsky.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024