1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Miljardbelopp slösas på dålig framkomlighet

Miljardbelopp slösas på dålig framkomlighet

Kollektivtrafikbranschen i Sverige har enats om att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva senast år 2030. I en omfattande analys av 40 miljarder GPS-datapunkter från Sveriges busstrafik har Nobina analyserat framkomlighetsbrister och bedömt potentialen i att förbättra människors restider. Sammantaget bedöms upp till 18 miljoner fler resor i kollektivtrafiken göras om framkomligheten förbättras.

Genom bättre framkomlighet för busstrafiken bedöms också kostnaderna kunna minska och biljettintäkterna öka med sammantaget nära 800 miljoner kronor varje år. Om den negativa utvecklingen i stället fortsätter och restiderna blir ännu längre bedöms trafikens kostnader öka och trafikens intäkter minska med sammantaget över en miljard kronor varje år.

- Att förbättra framkomligheten borde vara en icke-fråga, eftersom färre behöver välja egen bil samtidigt som samhällets kostnader för trafiken minskar. Korta restider har bara vinnare, säger Martin Pagrotsky, VD för Nobina Sverige.

Nobina har tillsammans med Tyréns under en längre tidsperiod analyserat GPS-data från busstrafiken i Sverige för att identifiera framkomlighetsbrister i detalj men också prognosticera effekter av åtgärder. Störst är potentialen att förbättra busstrafiken i Stockholm. Men också risken att trafiken försämras ytterligare.

Rapporten visar samtidigt att det finns betydande potential att hitta finansiering för många av framtidens framkomlighetsåtgärder om samverkan mellan berörda parter görs på rätt sätt.

- Detta skulle kunna ske genom regionala och lokala framkomlighetsförhandlingar mellan väghållare, regional kollektivtrafikmyndighet och trafikoperatör. Samtidigt behövs nationella incitament och prioritet i den nationella planen för transportinfrastrukturför för kollektivtrafikens restidsarbete i syfte att locka fler resenärer och i takt med att stadsmiljöavtalen fasas ut, säger Martin Pagrotsky.

Framkomlighetsrapporten 2023

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024