Nobina technology

NOBINA TECHNOLOGY - WE SIMPLIFY EVERYDAY TRAVEL

Om nobina technology

Nobina Technology är Nobinakoncernens innovations- och utvecklingsbolag. Vi skapar lösningar som underlättar ett dagligt resande utan en privatägd bil. För att kunna möta framtidens krav måste vi förändra sättet vi förflyttar oss och nyttja den nya och kommande tekniken på rätt sätt, ett sätt som underlättar ett gemensamt resande. Om vi applicerar den nya tekniken på dagens befintliga beteende är sannolikheten hög att det resulterar i fler privata fordon, större trängsel och mer utsläpp. .

Mer om oss

Mobility broker - Travis

Det har länge diskuterats i Sverige och världen att det måste bli enklare att resa utan egenägd bil. För att göra detta måste det finnas tjänster som hjälper individen att se de olika möjligheterna. Denna tjänst har än så länge inte funnits i Sverige, men det har vi på Nobina Technology nu förändrat med vår nya app, Travis, som finns i både Google Play och App Store. Tjänster finns idag tillgänglig i Stockholm men fler städer är under planering.

Mer om Travis

Autonomt

En autonom buss möter lika många hinder som en vanlig bil eller buss. Skillnaden är att den autonoma bussen måste utrustas med ett ”medvetande” som kan hantera all den information den tar emot under sin resa som byggnader, människor, medtrafikanter, vägarbeten och alla andra situationer. Det är upp till oss att tala om vad den ska göra med informationen, alltid med kundens säkerhet och bekvämlighet som prioritet.

Mer om autonoma bussar

System

Nobina Technology ligger bakom de system som krävs för att bygga upp dagens mobilitetsprodukter. Tekniken vi utvecklar och lösningarna vi jobbar med motsvarar de namnkunniga företag som idag leder utvecklingen för autonoma (självkörande) personbilar, med den stora skillnaden att vi adderar ytterligare några dimensioner i vårt tänk och i våra lösningar. Genom att koppla ihop egna och andras system och utnyttja dem på rätt sätt kan vi effektivisera resandet och erbjuda de bästa lösningarna.

Mer om system

On demand

I vissa städer är beläggningen lägre och den linjelagda sträckan kanske inte alls den mest effektiva. Därför jobbar vi med On demand-lösningar som innebär att man frångår tidtabellen och åker när någon eller några har behov.

Mer om on demand