1. Nobina /
  2. Nobina Technology /
  3. Om Nobina Technology

Nobina Technology utvecklar framtidens hållbara resor

Nobina Technology är Nobinakoncernens eget innovations- och utvecklingsbolag. Vi skapar lösningar som underlättar för människor att resa utan att använda en privatägd bil. För att kunna möta framtidens krav måste vi förändra sättet vi förflyttar oss och använda den nya och kommande tekniken på rätt sätt – ett sätt som underlättar en klimatsmart och effektiv mobilitet. På Nobina Technology utvecklar vi ny grön teknik som på sikt ska leda till produkter och tjänster till nytta för både våra uppdragsgivare, resenärer, ägare och inte minst för samhället.

De nya, smarta lösningar som Nobina Technology arbetar med innefattar exempelvis autonom teknik, Mobility as a Service (MaaS), mikromobilitet (små fordon i stadsmiljö som t.ex. elsparkcyklar) och on demand-tjänster, som du kan läsa mer om nedan.

Genom att koppla ihop olika lösningar skapar vi möjligheten för människor att enkelt förflytta sig. Kort sagt ska vi bidra till att skapa en mobilitet i framkant, både miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024