Om Nobina technology

Nobina Technology är Nobinakoncernens innovations- och utvecklingsbolag. Vi skapar lösningar som underlättar ett dagligt resande utan en privatägd bil. För att kunna möta framtidens krav måste vi förändra sättet vi förflyttar oss och nyttja den nya och kommande tekniken på rätt sätt, ett sätt som underlättar ett gemensamt resande. Om vi applicerar den nya tekniken på dagens befintliga beteende är sannolikheten hög att det resulterar i fler privata fordon, större trängsel och mer utsläpp.  

Genom att koppla ihop olika lösningar skapar vi på Nobina Technology möjligheten  för människor att enkelt röra sig mellan sina destinationer till så låg kostnad som möjligt, utan att behöva kompromissa med bekvämlighet eller miljömedvetenhet. Att resa smidigt och med en låg påverkan på vår miljö kommer inom en snar framtid gå från nyhet till krav och självklarhet. Med våra autonoma fordon, on demand-tjänster samt mobility broker-lösningar utvecklar vi på Nobina Technology den självklarheten redan idag.