1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Systematiskt hållbarhetsarbete

Systematiskt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en integrerad del i Nobinas affärsmodell och bolagsstyrning. Från styrelsen till de operativa bolagen, trafikområden och ut till varje enskild medarbetare. Mål, styrning och uppföljning kopplat till hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet och en viktigt del i att säkerställa att vi bidrar till ett bättre samhälle, varje dag.  

De tre huvudområdena i vårt systematiska hållbarhetsarbete:

Våra hållbarhetsmål

Långsiktig och uthållig lönsam tillväxt är centralt för att få fram de resurser som krävs för att kunna fortsätta investera i verksamheten och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Läs mer om våra hållbarhetsmål.

Vår bolagsstyrning

För att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt behöver bolaget ha mål, strategi, affärsplaner och nyckeltal. Tydlig styrning, ledning och uppföljning krävs för att förverkliga planer och säkerställa att arbetet bedrivs på rätt sätt. Läs mer om hur Nobina styrs.

Viktiga hållbarhetsdokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024