1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Vår hållbarhetsagenda /
  4. Långsiktig resursanvändning

Långsiktig resursanvändning

Långsiktig resursanvändning handlar om att hushålla med resurser i de stora besluten, likaväl som i de dagliga detaljerna. Från valet av bussar vi köper in, drivmedel och energi till förbrukningen av kontorsmaterial. Utöver våra egna insatser för att minimera vårt fotavtryck på klimat och miljö, ställer vi krav på och utmanar både leverantörer och uppdragsgivare med proaktiva idéer.

Koppling till vår strategi

Strategiska fokusområden

Proaktiv partner

Vi ska vara en proaktiv partner till våra uppdragsgivare, genom att ta initiativ som förbättrar samarbetet och våra lösningar för dem. Här ingår att utveckla kontrakt och villkor genom hela kontraktscykeln.

Resurseffektivitet 

Med tekniska innovationer, effektiv drift och maximal hushållning med resurser stärker vi vår konkurrenskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling med mer fossilfria resor. Genom effektiv resursanvändning och produktion stärker vi Nobinas konkurrenskraft och bidrar till samhällets hållbarhet.

Koppling till globalt mål

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Nobina fokuserar på delmål 12.2 som handlar om att ha en hållbar förvaltning och använda naturresurser så effektivt och sparsamt som möjligt.

Beskrivning av FNs mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Exempel på vad vi gör

  • Vi utbildar våra förare att köra bussarna mer miljövänligt. 
  • Vi investerai nya elbussar och arbetar för att ställa om bussflottan till 100 % förnybara bränslen – andelen har ökat till 82 % 2020.  
  • Vi minskar både energiförbrukning och vattenförbrukning i våra bussdepåer. 
  •  Vi arbetar för att optimera trafiken för att utnyttja resurserna optimalt.  

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024