1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Vår hållbarhetsagenda /
  4. Smarta trafiklösningar för ett hållbart samhälle

Smarta trafiklösningar för ett hållbart samhälle

Nobina strävar efter att så många som möjligt ska se kollektivtrafiken som ett tryggt och smidigt färdsätt, som gör det enkelt och självklart att välja buss istället för bil. Det är vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle med mindre trafik, trängsel, utsläpp, stress. Då krävs det mer smarta lösningar för hela resan, till exempel möjligheter att hitta och planera bästa resväg, köpa biljett och få snabb, korrekt information under resan.

Koppling till vår strategi

Strategiska fokusområden

Smarta trafiklösningar

Vi ska utveckla kollektivtrafiklösningar som möter både dagens och framtidens behov av hållbara och mer fossilfria kommunikationer, och som samtidigt stärker vår betydelse i samhället, vår tillväxt och konkurrenskraft.

Proaktiv partner

Vi ska vara en proaktiv partner till våra uppdragsgivare, genom att ta initiativ som förbättrar samarbetet och våra lösningar för dem. Här ingår att utveckla kontrakt och villkor genom hela kontraktscykeln.

Koppling till globalt mål

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Målet syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Nobina bidrar främst till delmål 11.2 som går ut på att tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. 

Beskrivning av FNs mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Exempel på vad vi gör

  • Vi har tagit fram appen Travis, som kopplar ihop olika transportsätt och förenklar reseplanering och betalning. 
  • Vi har lanserat LandvetterExpressen, en flygbusslinje från Borås med 50 avgångar varje dag 
  • I Barkarbystaden har vi förverkligat Sveriges första BRT-system (bus rapid transit) i med eldrivna bussar, och även lanserat den första linjen med självkörande bussar. 
  • Vi har lanserat informationssystemet Ersätta som satt en ny standard för tågersättningstrafik.  
  • Vi har tagit initiativ till ett nationellt branschforum inom särskild kollektivtrafik för att driva kvalitetsutveckling. 
  • Vi har tagit fram en framkomlighetsrapport som visar betydelsen av att förbättra framkomligheten i Nordens städer. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024