Aktien

Nobina-aktien har under perioden 18 juni 2015 till den 16 februari 2022 varit noterad på Nasdaq Stockholm och där tillhört segmentet mid cap och sektorn industri. Den 13 december 2021 offentliggjorde Basalt*, genom OffertoRide BidCo AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina att överlåta samtliga sina aktier i Nobina till OffertoRide BidCo för 108 kronor kontant per aktie och budet rekommenderades enhälligt av Nobinas styrelse.

Den 24 januari 2022 offentliggjorde OffertoRide BidCo att aktieägare som representerar sammanlagt 92,8 procent av samtliga aktier i Nobina hade accepterat erbjudandet. I samband med detta förklarade OffertoRide BidCo erbjudandet ovillkorligt, vilket innebar att OffertoRide BidCo kunde fullfölja förvärvet av de aktier i Nobina som hade lämnats in i erbjudandet, Den 25 januari 2022 offentliggjorde Nobina att bolagets styrelse hade ansökt om avnotering av aktierna i Nobina från Nasdaq Stockholm. Den 3 februari 2022 godkände Nasdaq Stockholm ansökan och sista dag för handel i akti­erna i Nobina blev den 16 februari 2022, Nobina har under perioden som noterat bolag genererat en totalavkastning på 355 procent till sina aktieägare vilket kan jämföras med Nordic Mid Cap Total Return Index som under samma period genererat en totalavkastning om 220 procent.

*Fonden består av fem kommanditbolag; Basalt lnfrastructure Partners III ALP, Basalt lnfrastructure Partners III B LP, Basalt lnfrastructure Partners III C LP, Basalt lnfrastructure Partners III D LP, och BIP III Ride Co-Investment LP som alla är registrerade i England och har sin registrerade adress i Guernsey, var och en agerar genom sin allmänna partner och förvaltare Basalt lnfrastructure Partners III GP Limited ("Basalt"), Basalt lnfrastructure Partners III GP Limited är registrerat och har sin registrerade adress i Guernsey.

Copyright Nobina 2022