Nobina Aktie 108,6 SEK
0,56%

Finansiell information

I denna sektion hittar du finansiell information inklusive koncernens finansiella ställning, resultaträkningar, kassaflödesanalyser samt information om finansiering och finansiella mål för koncernen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022