Finansiell information

I denna sektion hittar du finansiell information inklusive koncernens finansiella ställning, resultaträkningar, kassaflödesanalyser samt information om finansiering och finansiella mål för koncernen.

Copyright Nobina 2022