Nobina Aktie 108,6 SEK
0,56%

Finansiella mål

Tillväxt

Nobina ska uppnå en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 7 procent.

*Justerad för Samtrans Covid-19-affär

Lönsamhet

Nobina ska uppnå en EBITA-marginal om 6,5 procent vid en genomsnittlig kontraktsålder på 50 procent av den genomsnittliga kontraktslängden. 

 

Utdelningspolicy

Nobina förväntas, under normala omständigheter, dela ut minst 60 procent av periodens nettoresultat.

Nettoskuldsättningsgrad

Nobinas nettoskuldsättningsgrad ska, under normala omständigheter, ligga inom 3 till 4 gånger EBITDA, inklusive strategisk skuldsättning.

 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022