Nobina Aktie 77,4 SEK
0,52%

Finansiella mål

Tillväxt

Nobina ska uppnå en ackumulerad genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 5 procent med räkenskapsåret 2018/2019 som bas. Utfall 2019/2020: 9,4 procent.

Vinstmarginal

Nobina ska uppnå en marginal på resultatet före skatt (EBT) om 5 procent vid en genomsnittlig kontraktsålder på 50 procent av den genomsnittliga kontraktslängden. Utfall 2019/2020: 4,4 procent.

 

Utdelningspolicy

Nobina ska under normala omständigheter dela ut minst 75 procent av resultat (EBT) efter betald skatt. Utfall 2019/2020: 0 procent.

Nettoskuldsättningsgrad

Nobinas nettoskuldsättningsgrad ska, under normala omständigheter, ligga inom 3 till 4 gånger EBITDA, inklusive strategisk skuldsättning. Utfall 2019/2020: 3,1x EBITDA.

 

Kommentarer*

Tillväxten uppgick till 9,4%, översteg därmed målet och var främst driven av förvärv men även en organisk tillväxt om 2,4%.

Vinstmarginalen uppgick till 4,4% vid en genomsnittlig kontraktsålder om 59% av den genomsnittliga kontraktslängden vilket var något lägre än föregående år och främst hänförligt till negativa effekter från den omfattande kontraktsmigreringen som genomfördes under året.

Nettoskuldsättningsgraden ökade från 3,0x till 3,1x, där en relativt stor ökning av nettoskulden motverkades av en klart förbättrad EBITDA, främst driven av de förvärvade bolagen samt positiv utveckling i befintliga kontrakt.

Mot bakgrund av situationen med covid-19 beslutade årsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019–2020 för att ha en god beredskap för framtiden.

*med hänvisning till koncernens årsbokslut räkenskapsåret 2019/2020.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021