Kalender

Inför publicering av  delårsrapporter eller bokslutskommuniké iakttas inom Nobina i enlighet med informationspolicyn en tyst period om 21 kalenderdagar.

Kommande datum för finansiella rapporter och andra händelser:

2018-12-20
Delårsrapport 1 september - 30 november

2019-04-05
Bokslutskommuniké 2018/2019

2019-05-29
Årsstämma 2018/2019

 

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

OM KONCERNEN

Läs mer