Kalender

Inför publicering av  delårsrapporter eller bokslutskommuniké iakttas inom Nobina i enlighet med informationspolicyn en tyst period om 21 kalenderdagar.

Kommande datum för finansiella rapporter och andra händelser:

2019-06-27
Delårsrapport 1 mars - 31 maj

2019-09-27
Delårsrapport 1 juni - 31 augusti

2019-12-20
Delårsrapport 1 september - 30 november

2020-04-08
Bokslutskommuniké 2019/2020 

2020-05-28
Årsstämma 2019/2020

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

OM KONCERNEN

Läs mer