1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2015

Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2015

Resultat före skatt, EBT, steg 17,9 % i tredje kvartalet

TREDJE KVARTALET

• Bästa resultat och nettoomsättning någonsin för ett tredje kvartal.

• Nettoomsättningen steg med 12,1 procent, till 2 179 MSEK (1 943).

• Rörelseresultatet var 161 MSEK (160).

• Resultat före skatt, EBT, steg med 17,9 procent till 125 MSEK (106).

• Resultatet per aktie uppgick till 1,1 SEK (1,2).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 328 MSEK (308). 

NIOMÅNADERSPERIODEN 1 MARS–30 NOVEMBER 2015

• Rekord i nettoomsättning och resultat för niomånadersperioden, före kostnader för börsnoteringen.

• Nettoomsättningen steg med 9,1 procent till 6 156 MSEK (5 644).

• Justerat rörelseresultat steg med 22,4 procent till 404 MSEK (330) före kostnader för börsnoteringen om 204 MSEK1). Rörelseresultatet var 200 MSEK (330) efter kostnader för börsnoteringen.

• Justerat resultat före skatt, EBT, uppgick till 279 MSEK (151) före kostnader för börsnoteringen och lösen av obligationslån om 297 MSEK1).

• Resultatet per aktie uppgick till –0,0 SEK (1,7).

• Justerat kassaflöde2) från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 851 MSEK (734).

• Det fjärde kvartalet förväntas bli ännu ett kvartal med solid utveckling av omsättning och resultat.

VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

• Nobina vann upphandlingar för Storstockholms Lokaltrafik (SL) värda drygt 4 miljarder SEK över löptiden.

 •Nobina vann trafikavtal i Norrköping värt närmare 400 MSEK.

• Valberedningens ledamöter inför Nobinas årsstämma 2016 utsågs under det tredje kvartalet. Årsstämman äger rum i Stockholm den 31 maj 2016.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Nobina vann trafik i Helsingfors värda nära 1,4 miljarder SEK över löptiden.

• Nobina genomför i december trafikstart av kontrakt för trafik i Värmland om 254 bussar.

VD-KOMMENTAR

Nobina redovisar än en gång sitt bästa kvartal någonsin både i termer av omsättning och resultat. Nobinas nettoomsättning under årets tredje kvartal ökade med 12,1 procent till 2 179 MSEK. Resultat före skatt steg med 17,9 procent till 125 MSEK.

Under kvartalet vann Nobina flera trafikuppdrag för SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) och Östgötatrafiken. Trafikuppdragen för SL är fördelade över två avtal; Järfälla och Upplands Bro samt Södertälje och Nykvarn. Avtalens värde beräknas till drygt 4 miljarder SEK över löptiden. Uppdraget från Östgötatrafiken avser regiontrafik i Norrköping, till ett värde av närmare 400 MSEK över sex år. Vi är glada och stolta över tredje kvartalets kontraktsvinster i vilka kvalitetskriterier har haft betydelse i anbudsförfarandet. Det faktum att Nobina får högst poäng i dessa kriterier är ett kvitto på att våra verksamhetsprocesser fungerar väl.

Vi har nu ett antal kvartal bakom oss med rekord i omsättning och resultat och vi förväntar oss att det fjärde kvartalet blir ännu ett kvartal med solid utveckling.

Nobina är på rätt väg att leverera långsiktig och hållbar lönsamhet enligt våra finansiella mål. Jag ser fram emot att betala vår första utdelning i linje med vår kommunicerade utdelningspolicy.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024