1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina partner i innovationsprogrammet Drive...

Nobina partner i innovationsprogrammet Drive Sweden

Nobina blir partner i Drive Sweden, ett strategiskt innovationsprogram med sikte på framtidens mobilitetslösningar. Programmet startades på initiativ av regeringen och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

”Vi ser fram emot att delta i det här viktiga utvecklingsarbetet tillsammans med Drive Sweden och i partnerskap med andra. Målet för Nobina är att bidra till en ökad rörlighet och en förbättrad reseupplevelse, till gagn för såväl den som reser som den som inte reser med kollektivtrafik samt våra uppdragsgivare och samhället i stort”, säger Nobinas VD och koncernchef Ragnar Norbäck.

Drive Sweden samverkar med samhällets alla aktörer för att skapa nästa generations mobilitet. Visionen är att driva utvecklingen mot ett automatiserat transportsystem, baserat på digitalisering och tjänstefiering, som skapar ett hållbart samhälle och stärker svenskt näringsliv internationellt.

”Vi välkomnar Nobina som första operatör som blir partner i Drive Sweden. Innovationssamarbete är grunden för att utveckla transportsystem för framtidens städer. Genom att kombinera det som sker inom informations- och kommunikationsteknik, policy, stadsplanering och självkörande fordon kan Sverige bli ledande inom utveckling av automatiserade transportsystem för framtidens mobilitet”, säger Jan Hellåker, Programansvarig Drive Sweden.

Nobina deltar inledningsvis i två delar av programmet; Mobilitetstjänster (Mobility as a Service - MaaS) och Kollektiva transporter.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024