1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina strategisk partner för införande av...

Nobina strategisk partner för införande av europeisk standardisering av IT-lösningar för kollektivtrafik

Nobina blir, som första operatör, strategisk partner i den europeiska sammanslutningen ITxPT för att stödja utvecklingen och implementeringen av framtidens standardiserade IT-lösningar för kollektivtrafik. partner för införande av europeisk standardisering av IT-lösningar för kollektivtrafik

Den europeiska sammanslutningen startades på initiativ av UITP, International Association for Public Transport, och är ett samarbete mellan busstillverkare, uppdragsgivare, operatörer och IT-företag. Målet är ta fram gemensamma standarder och metoder för en kostnadseffektiv och säker utbyggnad av digitala system för kollektivtrafiken.

”Det är positivt att Nobinas kunskap välkomnas i utvecklingen och införandet av nya internationella standarder. Det är en kvalitetsstämpel och befäster vår ledande position som initiativtagare för en sundare bransch”, säger Nobinas vd och koncernchef Ragnar Norbäck.

Nobina ser betydande fördelar för såväl resande, som för uppdragsgivare och operatörer med en gemensam europeisk standard för IT-lösningar.

”Standardiserade lösningar leder till bättre och mer effektiv trafikplanering. Det gör också att själva resandet blir enklare och mer tidseffektivt. Standardiseringen leder även till högre kvalitet på IT-lösningarna och lägre kostnader för både inköp och för drift och underhåll”, säger Ragnar Norbäck.

Med harmonisering av informationssystem via öppen IT-arkitektur blir det enklare att skapa och vidareutveckla tjänster. Så kallad plug and play-integrering av nya applikationer och IT-enheter underlättar installation och underhåll ombord. Driftskostnader minskas genom integrering av multimodala informationssystem som gör det möjligt att bättre planera urbana och regionala transporter och optimera kopplingar mellan alla transportsätt och aktörer. Därutöver underlättar de möjligheten att vidta effektiva åtgärder i händelse av olyckor.

ITxPT utgår från EBSF-standard och 3iBS som är baserade på öppen IT-arkitektur, och stödjer standardiseringsgruppens arbete för intelligenta transportsystem för kollektivtrafik. Nobina var tidigt ute i implementeringen av intelligenta transportsystem, och av Nobinas bussar är redan 80 procent utrustade enligt EBSF-standard. Tack vare ITxPT kommer Nobina att kunna validera överensstämmelse med IT-standarden EN13149. Baserat på det kommer resterande bussar att utrustas med den standarden fram till i mitten av 2017.

Marknaden för intelligenta transportsystem i allmänna transporter i Europa uppgick till drygt 1 miljard euro 2014, med en aggregerad årlig tillväxttakt på 7,2 procent, enligt en ny forskningsrapport från analysföretaget Berg Insight.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024