1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner busstrafikavtal i...

Nobina vinner busstrafikavtal i Stockholmsregionen värda omkring 4 miljarder SEK

Nobina har i två upphandlingar vunnit trafikuppdrag för SL, AB Storstockholms Lokaltrafik; i Järfälla och Upplands Bro respektive Södertälje och Nykvarn. Avtalen omfattar över 160 bussar och det totala värdet beräknas till drygt 450 miljoner SEK årligen, under åtta respektive tio år, med start i augusti 2016. 

SLs beslut betyder att Nobina fortsätter att köra busstrafiken i Järfälla och Upplands Bro respektive Södertälje och Nykvarn. Avtalen präglas av fokus på att stimulera kollektivt resande genom att Nobina ansvarar för att utveckla trafikplaneringen efter kundens och den enskilde kommunens behov för ett hållbart resande.

-          Vi är mycket glada över att få förnyat förtroende från SL och att befästa vår starka position i Stockholm, säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef för Nobina.

I avtalet för Järfälla och Upplands Bro baseras 30 procent av ersättningen på antalet påstigande resenärer och i avtalet för Södertälje och Nykvarn är 100 procent av ersättningen baserad på antal påstigande resenärer. Avtalen innebär att Nobina bland annat ansvarar för planering, marknadsföring och kundnöjdhet, vilket är viktiga förutsättningar för att kunna öka antalet resenärer.

-          De här avtalen ställer krav på nya samverkansformer mellan Nobina, SL och Södertälje, Nykvarn, Järfälla och Upplands Bro kommuner, vilket vi uppskattar eftersom det stimulerar utveckling och sätter kollektivtrafiken på en mer central plats i samhällsutvecklingen, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina Sverige AB.

Nobina kommer att investera i drygt 100 nya bussar. Samtliga fordon är utrustade med bland annat USB-laddare, en uppskattad service till slutkunden, och informationsskärmar för att genom adekvat realtidsinformation förenkla kundens resa. Avtalen innehåller också tydliga krav på miljöförbättringar med en övergång till 100 procent förnyelsebara drivmedel under avtalsperioden.

Avtalet för Södertälje och Nykvarn omfattar tio år. Avtalet för Järfälla och Upplands Bro omfattar åtta år, med option om två års förlängning.

Besluten om tilldelningen kan överklagas senast den 27 november.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024