1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Inbjudan till resultatpresentation i samband med...

Inbjudan till resultatpresentation i samband med Nobina ABs bokslutskommuniké 2015/2016

Nobina ABs bokslutskommuniké för 2015/2016 kommer att publiceras onsdagen den 27 april 2016 klockan 08:00 (CET).  

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag klockan 10:00 (CET), där VD och koncernchef Ragnar Norbäck samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CET) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1180764&s=1&k=874FBF0BE11BF2DFC3633B2102C4A53D

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Från Sverige, tfn:+46 (0)8 5052 0110

Från Storbritannien, tfn:+44 (0)20 7162 0077

Från Tyskland, tfn: +49 (0)695 8999 0507

För kontaktuppgifter från övriga länder, vänligen kontakta Nobina.

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024