1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER–3O NOVEMBER 2016

NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER–3O NOVEMBER 2016

NOBINA UPPNÅR NYTT STARKT RESULTAT

TREDJE KVARTALET 1 SEPTEMBER–30 NOVEMBER 2016 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 245 MSEK (2 179), en ökning med 3,0 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 168 MSEK (161). 

• Resultatet efter skatt uppgick till 102 MSEK (100), och resultatet per aktie uppgick till 1,16 (1,14). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 398 MSEK (319). 

• Periodens kassaflöde var 154 MSEK (117). 

NIOMÅNADERSPERIODEN 1 MARS–30 NOVEMBER 2016  

• Nettoomsättningen uppgick till 6 615 MSEK (6 156), en ökning med 7,5 procent.

• Rörelseresultatet steg till 431 MSEK (200)1).

• Resultatet efter skatt uppgick till 251 MSEK (–4), och resultatet per aktie uppgick till 2,84 (–0,05)1). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 898 MSEK (461)2).

• Periodens kassaflöde var 13 MSEK (–12) 2). Periodens kassaflöde inkluderade utbetalning av föregående års utdelning om 230 MSEK (0). 

VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 

• Nobina vann kontrakt för ersättningstrafik för pendeltåg i Stockholmsregionen åt MTR.

• Nobinas avtal avseende busstrafiken i Norrtälje förlängdes med två år till juni 2021.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET  

• Nobina vann trafikavtal värda 260 MSEK och tilldelades miljö­bonus om 1 MSEK i Finland.

• Magnus Rosén har blivit utsedd till ny VD och koncernchef för Nobina AB. Han tillträder sin tjänst den 1 juni 2017.

VD-KOMMENTAR 

Nobina levererar ett nytt starkt resultat för tredje kvartalet 2016/2017 och det är glädjande att notera att Nobina trots nystartade kontrakt och extraordinär vinter i november kan öka resultatet mot föregående år. Vår kontraktsportfölj presterar därmed enligt våra förväntningar och som helhet mycket bra.

Nobinas optimering av den koncerngemensamma fordonsflottan har medfört minskade restvärdeförluster för våra bussar och relativt låga reaförluster för kvartalet. Trots tidigt och omfattande snöfall i Stockholmsregionen, samt genomförda trafikstarter i Sverige och Finland vid brytpunkten för det andra kvartalet, har god trafikplanering också bidragit till att våra nystartade kontrakt redan nu uppnått tillfredsställande effektivitet. Jag kan därmed återigen konstatera att Nobinas affärsmodell fungerar väl och att vårt uppdrag som samhällsaktör inom kollektivtrafiken förvaltas effektivt. 

Under årets tredje kvartal fick vi besked att Nobina får förlängt uppdrag i Norrtälje. Avtalet förlängs med två år och sträcker sig nu fram till juni 2021, mycket tack vare den höga kundnöjdhet vi lyckats uppnå. Under perioden har Nobina även tecknat tioårigt avtal med MTR om ersättningstrafik för Stockholms pendeltåg. Vi har vunnit pris för passagerarnöjdhet i Köpenhamn av vår uppdragsgivare Movia och även vunnit utmärkelse som den arbetsgivare som varit mest framgångsrik med att reducera sjukfrånvaro i Tromsö, Norge. 

Vi kan nu fokusera på att utveckla bolaget ytterligare då vi går in i en period med mindre kontraktsexponering.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016, kl. 8.00. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024