1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina får förlängt bussuppdrag i Norrtälje

Nobina får förlängt bussuppdrag i Norrtälje

Trafiknämnden i Stockholm läns landstings har beslutat att förlänga uppdragsavtalet med Nobina avseende busstrafiken i Norrtälje. Avtalet förlängs med två år och sträcker sig i och med detta beslut fram till juni 2021. 

Nobina tog över trafiken i Norrtälje 2011 och har i uppdragsavtalet haft tydligt satta mål med resenären i fokus. Bland annat har det legat i uppdraget att öka både antalet resenärer och nöjda resenärer, något som Nobina har arbetat oavbrutet med sedan starten 2011.

”SL skriver i sitt beslutsunderlag att vi har SLs nöjdaste resenärer, något vi är mycket stolta över. Samarbetet med SL och Norrtälje kommun har resulterat i en stark resandeutveckling, ökad valideringsgrad och kundnöjdhet och det är med stor glädje vi tar emot beskedet att vi nu har fått förlängt förtroende i Norrtälje”, säger Jan Bosaeus, vd Nobina Sverige.

Avtalet löper fram till juni 2019 med möjlighet till två års förlängning och det är förlängningen som Trafiknämnden nu har fattat beslut om. Avtalet gäller således fram till juni 2021 och inkluderar trafik med drygt 90 bussar, bland annat de populära dubbeldäckarna mellan Norrtälje och Stockholm.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016, kl.16.30. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024