1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina utser Anna Jonasson till chef Centrala...

Nobina utser Anna Jonasson till chef Centrala Operativa Resurser

Nobina utser Anna Jonasson till Chef för Centrala Operativa Resurser, COR, och medlem av koncernledningen. Befattningen innebär att Nobina stärker det operativa stödet till företagets trafikområden. De ansvarsområden som ingår i COR består av Fleet som arbetar med inköp och optimering av fordon, Fastighetsavdelningen, Underhållsavdelningen, Avdelningen för start och avveckling av trafik, Strategiskt inköp och Förbättringsgrupper.

HR-direktör Peter Hagert tillträder tjänsten som Operativ chef i Nobina Sverige, med ansvar för de trafikområden som Anna Jonasson nu har ansvar för, och är fortsatt medlem av Nobina Sveriges ledningsgrupp. Peter Hagert har tidigare en bakgrund som chef för resultatenheter och har på senare år haft en rad befattningar som HR-direktör. Jenny Lundmark utses som tillförordnad chef för HR inom Nobina-koncernen, i avvaktan på att ny HR-direktör rekryteras.

Förändringarna träder ikraft den 1 mars 2016.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024