1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner busstrafikavtal värt nära 150...

Nobina vinner busstrafikavtal värt nära 150 miljoner SEK

Nobina får förtroendet av uppdragsgivaren Ruter att bedriva regiontrafik på linje 25 i Oslo. Det nya avtalet startar den 2 april 2017 och sträcker sig över tre år. Det totala värdet beräknas till närmare 150 miljoner SEK över löptiden, med möjlig option på ytterligare tre år. 

Nobina har kört stadstrafik i Oslo sedan 2011. Beslutet betyder att Nobina nu utökar sin uppdragsmängd ytterligare för Ruter.

- Vi är glada att Ruter ger oss förtroende att köra trafiken på linje 25 i Oslo. Vi ser fram emot att tillsammans med Ruter även i fortsättningen välkomna fler och nöjdare kunder till kollektivtrafiken, säger Philipp Engedal, VD för Nobina Norge AS.

Ruter har som ambition att all trafik ska vara fossilfri år 2020 och då även innehålla ett större inslag av bland annat el-bussar, därav den relativt korta kontraktstiden om tre år.

Det nya avtalet omfattar 21 tursatta bussar, som präglas av tydlig miljöprofil där samtliga fordon kommer att drivas med förnyelsebart bränsle. Nobina kommer att investera i nya fordon inför trafikstarten i april 2017.

Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 5 juli 2016.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2016, klockan 09.15. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024